PixelImage

Så får vi politiker att inse hur lagar och beslut slår orätt mot villaägare

2017-12-14

Som medlem i Villaägarna får du din röst hörd i debatten. Vi kontaktar media och politiker för att tydligt visa hur dagens politik och lagar slår mot villaägare – och för att få dem att ändra sig. En av de frågor vi arbetar med är hur kommunalt avlopp påtvingas villaägare som redan har fullt fungerande enskilda avlopp.

Maria Fraenckel, Umeå, är en av våra medlemmar som har ett fullt fungerande enskilt avlopp men som ändå tvingas betala för kommunalt vatten och avlopp, VA. Ett uppkoppling som hon inte anser sig vara i behov av. 

- Den trekammarbrunn med infiltration, som jag har idag, är inspekterad och godkänd av miljökontoret i kommunen.  Jag hade sedan tidigare sluten tank men på inrådan av kommunen, ersatte jag denna med trekammarbrunnen till en kostnad av ca.140 000. Till detta får man lägga den tidigare kostnaden för den slutna tanken.  Om jag nu tvångsansluts till det kommunala VA-nätet, är det tredje gången jag blir tvungen att bekosta en avloppslösning och enligt noggrant genomförda beräkningar, är det till obefintlig miljönytta, säger Maria Fraenckel.

- Detta är ett typiskt exempel på hur husägare kan komma i kläm då kommunen drar ut kommunalt vatten och avlopp till omvandlingsområden. Detta sker nu i snabb takt över hela landet. Ca 87 % av befolkningen har kommunalt VA, men med den här utbyggnadstakten känns det som att vi alla snart är ihopkopplade med kommunens rör, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Möte med politiker & regeringens utredare 

Tillsammans med Villaägarnas Anna Werner träffade Maria Fraenckel riksdagsledamöter från nästan alla partier i riksdagen för att diskutera rimligheten i frågan. Senare träffade de även regeringens utredare, Anders Grönvall (S) för ett möte.

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, Maria Fraenkel, medlem i Villaägarna & Jonathan Lindgren (kd)

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, Maria Fraenckel, medlem i Villaägarna & Jonathan Lindgren (kd)

Utredning för nytt regelverk till 2020 

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att få upp åtgärdstakten för enskilda avlopp, samt ge mer incitament till husägare att själva sluta sig samman och ordna VA. Utredningen ska vara klar i februari. Det gör att ändringar i regelverket knappast lär träda i kraft förrän i början av år 2020.

Idag måste en fastighetsägare som vill slippa använda det nya, kommunala VA-nätet bevisa att den egna avloppsanläggningen är bättre än kommunens. Villaägarna menar att det borde räcka att den egna anläggningen är godkänd av kommunen för att få fortsätta använda den och slippa betala anslutningsavgift.

- Vi menar att husägaren borde behöva betala först vid fysisk påkoppling på det kommunala VA-nätet, det vill säga då fastighetsägaren börjar använda det kommunala VA:t, säger Anna Werner.

Husägare ska inte tvingas lämna sina hem

Det borde finnas en statlig lånegaranti vid åtgärdande av avlopp respektive tvångsanslutning till kommunalt VA så att ingen kan tvingas lämna hus och hem på grund av avloppet. Den statliga lånegarantin bör lösas ut då fastighetens värde är litet och hushållets ekonomi svag så att banker vågar låna ut de medel som behövs.

- Kommuner bör generellt lyssna mer på de boende. En lucka mellan miljöbalkens, anläggningslagens och lagen om allmänna vattentjänsters områden gör att länsstyrelsen kan kräva tvångsanslutning av husägare till kommunalt VA, trots att inte en enda boende vill ha det, säger Anna Werner.

Kommunerna borde redovisa behovet

Kommuner som förväntar sig ett föreläggande borde skynda sig att höra hur de boende i området ställer sig till kommunalt VA, om de har egna idéer om hur den lokala avloppsfrågan bör lösas, och så vidare. Kommuner borde också tvingas analysera miljardprojekt som kommunal VA-utbyggnad med avseende på miljö och ekonomi och öppet redovisa analyserna.

- Innan kommunen beslutar om kommunalt VA bör åtminstone ett annat huvudalternativ analyseras, till exempel uppgradering av befintliga enskilda avloppsanläggningar, säger Anna Werner.

Läs mer om Villaägarnas ståndpunkter om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, VA