PixelImage

Räntekollen för januari 2018: Kundmakt visar vägen- nu sänker Nordea boräntan

2018-02-09

Villaägarnas boendeekonom Håkan Larsson har granskat januaris bolåneräntor och storbankernas årsredovisningar. Han konstaterar att ägarna säkerligen skålar i champagne - eftersom de fortsätter att öka sina räntenetton dvs. ”vinst på lån”. Och det från redan astronomiska nivåer.

Svd.se Bankvinster på 120 miljarder – men bolånefesten snart slut

Bankernas vinster på lån ökar – igen 

Den största bolånebanken Handelsbanken har ökat räntenettot kraftigt. På helåret ligger räntenettot på svindlande 29,8 miljarder. Räntenettot har ökat med 46% sedan 2010. Räntenettot drivs av höga bolånemarginaler och ökade utlåningsvolymer. Även hos Swedbank har ökade bolånemarginaler och större utlåningsvolymer ökat räntenettot rejält. För dem låg räntenettot på 24,6 miljarder för helhåret. Det är mer vad polismyndigheten får i anslag i år.

SEB har också ökat räntenettot. Det är en något mindre bolånebank än Handelsbanken och Swedbank, men räntenetto hamnade ändå på 19,9 miljarder. Upp 34 procent sedan 2010.

Kundmakt visar ändå vägen - nu sänker Nordea

Den bank som sticker ut är Nordea. Deras räntenetto ligger visserligen på svindlande 44,9 miljarder kronor på helåret, men det är en bank som just nu tappar marknadsandelar. Och det är unikt. Ett statistiskt trendbrott som visar att kunderna faktiskt kan göra skillnad.

Nordea är den bank som under året haft högst bolåneräntor. Dessutom har flytten till Finland irriterat. Banken har lägst förtroende i Svenskt kvalitétsindex. Kunderna visar nu sin makt genom att vända banken ryggen – och banken tappar därför både markandsandelar och pressar räntenettot. Exemplet Nordea visar att kunder faktiskt KAN göra skillnad!

Det ger lite råg i ryggen

Är du inte nöjd med din bank, så byt! Agerar många, kan det till och med rubba en bjässe som Nordea. Att Nordea är bekymrade över utvecklingen kan man tydligt se i statistiken. Denna månad har de sänkt sina listräntor med 6 punkter.

Sammantaget - en dyster läsning för bankkunder – så byt bank

Det totala räntenettot för de fyra bank-koncernerna ligger på 119 miljarder kronor för 2017. För själva ”hypoteksdelen” (dvs bolånedelen) ligger räntenettot på ungefär 40 miljarder. Men det är ännu en lite osäker siffra, eftersom årsredovisningarna från hypoteken ännu inte kommit. Fortsättning följer, följ vår räntekoll - här på webben och på youtube.