PixelImage

Problem vid tvångsanslutning till kommunens VA

2017-10-19

När kommuner drar VA förbi en fastighet tvingas fastighetsägaren betala – även om den kommunala VA-anslutningen inte används. Anslutningsavgiften är ofta så hög att många inte har råd att betala.

Tusentals fastighetsägare runt om i landet riskerar att komma i kläm i och med kommunernas ökande tvångsanslutningar. De har inte ekonomi att betala de hundratusentals kronor som kommunens anslutning kostar. Har man dessutom ett redan godkänt enskilt avlopp, känns det onekligen som en onödig jätteutgift. 

- Överlag har många kommuner underpresterat vad gäller dialog med de boende i nya områden som ska anslutas till det kommunala nätet, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

TV4s Kalla fakta berättade den 16 oktober 2017 att tusentals fastighetsägare tvångsansluts varje år. Och det till kostnader för husägaren på upp till många hundra tusen kronor. Många av småhusägarna i byn Smedjebacken som Kalla fakta besökte vill inte betala för kommunal VA-anslutning eftersom deras egna lösningar är godkända och fullt fungerande. Och de är inte ensamma i landet. 

Anna Werner Villaägarna- Som det är idag måste man betala redan då det har upprättats en anslutningspunkt vid fastighetsgränsen. Men vi tycker att man ska betala för den kommunala anslutningen först när man börjar använda den, säger Anna Werner i TV4 Nyheter.

Efter Kalla faktas granskning gick bostadsministern Peter Eriksson ut och sa att det är tråkigt att småhusägarna far illa.

- Bostadsministern beklagar att småhusägarna kommer i kläm, men det gäller att agera också. Vi vill att husägarna ska betala först då de fysiskt kopplat på sig på det kommunala VA:t, säger Anna Werner. 

Artikeln är uppdaterad 31 oktober 2017:
Villaägarna skrev att husägare har möjlighet att dela upp betalningen på 10 år. Det gäller endast i undantagsfall. Uppdelning av betalning gäller endast med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft med flera omständigheter.