PixelImage

Passivitet sprider attackmyggen i Sverige

2014-07-07

Attackmyggan är mycket ettrigare än vanliga skogsmygg och anfaller i horder, när som helst på dagen. De småhusägare och andra som bor i områden där attackmyggan finns, har många gånger svårt att överhuvudtaget vistas utomhus. Svärmar av attackmyggor gör tillvaron omöjlig.

Mygga på arm

Villaägarnas Riksförbund har genom nyhetsbrev och efterlysningar kunnat konstatera att det förra året fanns översvämningsmyggor i 17 av landets kommuner. Sedan dess har antalet kommuner med dessa mygg ökat med över 40 procent till 24 stycken, men mörkertalet är förmodligen stort. Nästa år lär det bli ännu värre, eftersom attackmyggorna kan röra sig över stora områden och lätt sprids.

I över ett år har Villaägarna väntat på att miljöminister Lena Ek ska svara på varför utredningen om bekämpning av mygg dröjer. Under tiden lider de drabbade runt om i landet.

Ett exempel på drabbad ort är Deje i Värmland. Där fick man visserligen lov av Naturvårdsverket att under våren 2014 bekämpa myggorna i större omfattning vid ett tillfälle. Men beslutet kom för sent. Tyvärr fick man inte bekämpa när det behövdes som mest i slutet av maj, utan bekämpningen fick ske först efter den 1 juni. Resultatet har blivit att många boende i Deje nu flyr området. Barn och djur kan behöva hållas inomhus.

Att bekämpning som sätts in i rätt tid hjälper kan vi konstatera genom rapporter från Österfärnebo. Hade timingen blivit fel i Österfärnebo, skulle man förmodligen ha haft liknande problem med myggen där som i Deje.

Attackmyggor som får härja fritt, innebär förutom risk för minskade fastighetspriser, även att det blir omöjligt att använda trädgården och att man måste använda stora summor pengar för egen del på lokal myggbekämpning. Det finns även rent medicinska problem med myggen. Attackmyggorna kan sprida ett flertal olika sjukdomar. Risken för detta är högre, då attackmyggorna sticker sina offer flera gånger till skillnad från vanliga skogsmyggor. Ockelbosjukan och Harpest sprids med attackmyggor i Sverige. Det befaras också att attackmyggorna kan komma att sprida West Nile Fever, som förekommer i attackmyggans utbredningsområde i andra länder i Europa.

För att komma till rätta med attackmyggorna, kräver Villaägarnas Riksförbund att drabbade områden snarast får rullande tillstånd för myggbekämpning. Snart kan det emellertid vara för sent, då attackmyggan sprider sig från kommun till kommun och får ett allt starkare fäste i landet. Det är därför dags för miljöministern och Naturvårdsverket att presentera hur man ska komma till rätta med attackmyggan.

Ulf Stenberg, Chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund
Madeleine Arvidsson Wäli, Boendemiljöjurist, Villaägarnas Riksförbund

Är du drabbad av myggor? Se hit!