PixelImage

Öka tryggheten för tomträttshavare

2017-11-06

För den som bor med tomträtt är det omöjligt att planera ekonomin – vilket är en bister erfarenhet för tomträttshavare i Halmstad, en av de kommuner som höjer hyrorna mest. Där höjs hyran med mer än 5 000 kr i månaden.

Tomträtt infördes för att fler skulle kunna bygga ett eget hem utan att behöva köpa marken men nu är det ett otryggt sätt att bo.

Jenny är låst med 640 procent högre hyra 
”Halmstad måste se över sina regler” 
Halmstad chockhöjer tomthyror
"Villaägarna kritiserar kommunen"  
"Kickis hyra höjs med 600%"

Tomträttshavarnas otrygghet beror på:

  • Skydd saknas i lagen mot stora hyreshöjningar
  • Hyra och friköpspris påverkas av kraftigt stigande marktaxeringsvärden, men till skillnad från fastighetsskatten, saknas ett tak för hyran.
  • Stora skillnader i mellan kommunernas regler för hyror och friköp 

Hyreshöjning: 5 200 kr i månaden 

Vid årsskiftet höjs tomträttshyran för två familjer med tomträtter i Halmstad. Christina Holmqvist i Halmstad får hyran höjd från 9 700 kr till ca 72 000 kr per år och för Jenny Johannessons familj, från 8 300 kr till ca 62 000 kr per år. Ingen av dem kan friköpa marken eftersom bankerna inte tillåter dem att låna mer.

Christina Holmqvist som står inför en hyreshöjning med mer än 600 % är kritisk mot att kommunpolitikerna i Halmstad inte har agerat och stoppat chockhöjningarna av hyran.
- Jag hoppas att regeringen ser till att kommunerna inte får höja hyrorna på det här sättet och att Halmstad kommun ändrar sina regler så att hyreshöjningarna blir mer realistiska, säger Christina.

En av landets dyraste kommuner  

Ju fler tomträtter en kommun har desto större politisk fråga blir kommunens regler. Halmstad har 300 tomträtter och är dyrast. Göteborg, Stockholm och Malmö med tusentals tomträtter har helt andra regler både för hyra och för friköp.  

Lena Söderlund

Villaägarna vill ändra lagen för att skydda tomträttshavare!  

Det behövs ett skydd mot orimliga hyreshöjningar för hela landet. Ett färdigt förslag finns redan från den statliga Tomträttsutredningen. Utredningsförslaget skulle öka tryggheten för landets tomträttshavare men behöver kompletteras med en broms som slätar ut markvärdehöjningarna över tid. Utredningen föreslog även att hyran ska justeras årligen istället för att ligga fast i 10- eller 20-årsperioder vilket är rimligt med i kombination med en större ändring som ett hyrestak.

- Därför uppmanar vi ännu en gång Morgan Johansson att gå vidare med en proposition så att riksdagen kan ändra lagen. Det borde vara möjligt eftersom socialdemokraterna också ville ändra lagen när de var i opposition säger Lena Södersten, Villaägarnas förbundsjurist.

Det är bråttom!

Under 2018 väntar de största taxeringsvärdehöjningarna för småhus på 10 år, vilket gör att många familjer nu riskerar att komma i kläm när ett hyrestak för tomträtter saknas.

Läs mer: Tomträtter: Tuffare låneregler – gör det svårare att friköpa