PixelImage

När miljönyttan är försumbar–tvinga inte åtgärder på enskilda avlopp

2017-04-04

I Finland har nu nya regler om enskilda avlopp trätt i kraft: husägare tvingas inte längre direkt att åtgärda avlopp med försumbara utsläpp. Sveriges lagstiftare borde lära av vårt grannland säger Anna Werner från Villaägarnas Riksförbund.

Anna Werner, samhällspolitisk analytikerFinland som tidigare gått hårt ut med att alla avlopp ska åtgärdas, insåg orimligheten att omedelbart tvinga husägare att åtgärda enskilda avlopp. Det var en åtgärd som riskerade tvinga finska husägare från hus och hem. De tillåts nu istället vänta med att åtgärda avloppen om utsläppen och miljönyttan är försumbar.

Lär av Finland: krav ska vara rimliga

Om husägare ska tvingas till stora investeringar ska miljönyttan vara tydlig, inte försumbar. Kostnadseffektivitet måste få plats också i den svenska lagstiftningen. Exempel på effektivt arbetssätt: Om ett område har miljöproblem, rangordnas först möjliga åtgärder efter deras respektive kostnadseffektivitet. Billiga åtgärder som ger mycket miljönytta hamnar överst. Därefter betar man av listan uppifrån och ner, med genomförande av den mest kostnadseffektiva åtgärden först. Det skulle kanske inte leda till åtgärdande av särskilt många avlopp, men vi skulle få mycket miljönytta för nedlagda resurser.

Läs mer: Grattis småhusägare i Finland, debattinlägg 31 mars 2017, altinget.se