PixelImage

Insamling av hushållens sopor kommer reformeras

2017-04-05

Regeringen för just nu rundabordssamtal om framtidens insamling av hushållens avfall. Undersökningar visar att ”hushållen inte vet hur man ska sopsortera”. Gör systemet  för avfallshantering logiskt, så ska ni få se att vi villaägare kan sopsortera!

Framtidens system för avfallshantering är en stor utmaning som inte kommer kunna lösas snabbt, inte minst på grund av politiska låsningar. Därför har vi på Villaägarna förslag till miljöminister Karolina Skog på kortsiktiga förändringar som underlättar för småhusägare som vill göra rätt redan idag: 

Åtgärder för på kort sikt:

  1. Kunder ska kunna lämna kvar rena förpackningar direkt i butiker (butiker över en viss storlek).
  2. Småhusägare ska få lämna sitt avfall på återvinningstationer. Om återvinningsstationen är full eller ostädad ska det vara enkelt att kontakta ansvarig  huvudman för åtgärd.
  3. Kommuner ska förelägga förpacknings- och tidningsinsamlingen vite om en återvinningsstation är misskött.
  4. Det ska finnas nationella mål om att minst hälften av alla småhus inom tre år har möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Framtidens insamlingssystem:

Systemet ska vara kostnadseffektivt och göra det lätt att göra rätt. Systemet för insamling av avfall ska ge incitament som leder till:

  1. mindre avfallmängder
  2. omfattande materialströmmar
  3. mindre farligt avfall på villovägar

 

"Gör systemet för avfallshantering logiskt så ska ni se att vi villaägare kan sopsortera!"

Gör systemet  för avfallshantering logiskt, så ska ni få se att vi villaägare kan sopsortera!