PixelImage

Husägarna betalar dubbelt för återvinningen

2017-04-18

Systemet för återvinning fokuserar på förpackningar men gör det svårt att återvinna andra varor. Uppdelning av avfallsmarknaden gör det svårt för konsumenterna att göra rätt, skriver Villaägarnas Anna Werner och Jakob Eliasson på SvD debatt som svar på ett utspel från Alliansen.

Rad av återvinningscontainers.
Sedan 1994 ansvarar branschorganet Förpacknings & tidningsinsamlingen, FTI för insamling av förpackningar medan kommunerna samlar in hushållens restavfall. Den uppdelningen gör ordentliga kretslopp omöjliga.

Både förpackningsavgift och avfallstaxa

Tidnings- och kartongavfall har, till skillnad från uttjänta varor, ett ekonomiskt värde. Därför vill inte FTI ta emot uttjänta varor i sitt insamlingssystem. Tvärtom åker de hellre snålskjuts på kommunerna som tar emot stora mängder förpackningar i de vanliga hushållssoporna. Därmed betalar husägarna dubbelt för insamlingen; dels en förpackningsavgift inbakad i priset när en vara köps, dels avfallstaxan till kommunen för sophämtning.

För att göra det lätt att göra rätt, måste en av följande två vägar väljas; antingen ta bort förpackningsbranschens ansvar att återvinna förpackningar eller införa detsamma för varor. Dessvärre har den frågan kört fast i partipolitiken sedan flera år.
Men i väntan på Den Stora Reformen, går det att förbättra det nuvarande systemet:

  • bättre insyn i återvinningsbranschen för att förhindra fler plastskandaler
  • en frivillig märkning av produkter för att underlätta sortering
  • skyldighet för återvinningscentraler och -stationer att alltid kunna ta emot avfall

Med tanke på hur mycket egen tid många hushåll lägger ner på sopsortering tycker vi att de förtjänar ett fungerande system på andra sidan containern.

Läs hela artikeln på SvD Näringsliv 170412 

Artikel i DN om plastskandal 170206