PixelImage

Gärna amorteringskrav – men smartare och flexiblare

2017-11-13

Den 13 november sände Finansinspektionen sitt förslag till skärpta amorteringskrav till regeringen för godkännande. Vi på Villaägarna är positiva till amorteringskrav men det här förslaget kommer inte åstadkomma mer än en ännu trögare bostadsmarknad. 

sr.se Ekot 17 nov "– Man borde ställa högre krav på bankerna i stället, tycker Villaägarnas samhällspolitiska chef Jakob Eliasson."

Gärna nya amorteringskrav men flexiblare!

Amorteringskrav är bra men vi hade velat se en annan utformning. Ge ansvaret till bankerna att få bolånekunder att öka sina amorteringar. Istället för att bankerna fortsätter locka sina bolånekunder till ökade bolån så ska de locka dem att amortera – genom längre ränta för kunder som amorterar och inte tvärtom som idag. På så sätt skapas flexibilitet för hushållen samtidigt som mål att öka amorteringsgraden kan nås.

Nya kravet för familj med 71% belåning

En familj som idag har över 70 procents belåningsgrad, har redan krav nu på 2 % i årlig amortering. Vid ett lån på 3 550 000 kr innebär det en amortering om 5 917 kr i månaden. Finansinspektionens nya förslag utgår inte från belåningsgrad, utan från hushållets inkomster i förhållande till bolånet. Är lånet större än 4,5 gånger årsinkomsten (brutto) måste amorteringstakten öka till 3 %. I vårt räkneexempel innebär det att hushållet måste amortera ytterligare 2 958 kr. Det är en ökning på 50 %.

Huspris 5 000 000 kr
Lån (71% belåningsgrad) 3 550 000 kr
Hushållets samlade månadsinkomst (4,5 ggr brutto) 65 741 kr
Bolåneränta 1,6 % (efter ränteavdrag) 3 313 kr
Dagens amorteringskrav (2 %) 5 917 kr
Nytt amorteringskrav +1 %  2 958 kr
   
Månadsavgift för lån, gamla regler 9 230 kr
Månadsavgift för lån, nya regler 12 188 kr
   Vad innebär nya kraven på makronivå? 

Många menar att priserna påverkas av det nya amorteringskravet. Det kan stämma på marginalen, samtidigt ska man ha i åtanke att det förra amorteringskravet inte påverkade priserna nämnvärt. Men hur kommer det sig då att priserna på lägenheter - men inte villor - faller så kraftigt just nu? I Stockholm har kvadratmeterpriset på lägenheter exempelvis fallit med 7 527kr de senaste tre månaderna, samtidigt som priset på småhus ökat med 53 kr. 

Lägenhetspriserna sjunker -  men nya kravet är inte orsaken 

Skillnaden mellan småhus och flerbostadshus indikerar att fallet inte primärt handlar om det nya amorteringskravet. Prisfallet på flerbostadshus hänger istället samman med den höga byggtakten av just flerbostadshus. Förra kvartalet påbörjades 15 700 lägenheter i flerbostadshus, vilket är en mycket hög siffra ur ett historiskt perspektiv. Under samma tid påbörjades 2 791 småhus, vilket är en normal siffra över tid. 

Håkan Larsson, boendeekonomHjälp bostadsmarknaden - stjälp den inte! 

Det nya amorteringskravet kan emellertid mycket väl förstärka nedgången på bostadsmarknaden. Och fortsätter prisnedgången kan vi förvänta oss att ett och annat mindre byggbolag får rejäla problem. En indikator på det är att börsen redan reagerat kraftigt och många byggbolag faller som en sten. Dagens förslag träffar dessutom bara nya bolånetagare vilket skulle göra en redan trög bostadsmarknad ännu trögare.

Lägg därför amorteringskravet på bankernas totala låneportföljer istället för enbart enskilda nya bolånetagare. Det hade dessutom gett bankerna incitament att stimulera sina kunder att amortera, genom att erbjuda amorterande kunder lägre ränta. Idag är det tvärt om. Den som är högt belånad får idag lägre ränta än den som är lågt belånad. Det är i grunden mycket osunt.

Håkan Larsson,
boendeekonom Villaägarnas Riksförbund