PixelImage

Ägarskyddsförsäkring till alla medlemmar

2011-11-24

Varje år blir några husägare av med lagfarten till sin villa till följd av bedrägerier med förfalskade köpehandlingar. För den som drabbas uppstår en mardrömssituation som kan pågå i åratal. Därför inför vi en Ägarskyddsförsäkring som en del av medlemskapet i Villaägarna från och med 2012.

Att få tillbaka rätten till villan, när lagfarten blivit kapad, innebär oftast en långdragen process, där man behöver ta upprepade kontakter med olika myndigheter, sin bank och sitt försäkringsbolag. I de flesta fall behövs dessutom en rättegång vid tingsrätt mot bedragaren. Rättsskyddet i villahemförsäkringen träder inte in förrän en tvist konstaterats, vilket inte alltid är så lätt om bedragaren håller sig undan. Har bedragaren skulder hos Kronofogdemyndigheten kan villan dessutom bli föremål för utmätning för att täcka bedragarens skulder, samtidigt som Skattemyndigheten börjar ställa krav på att man ska betala kapitalvinstskatt för försäljningen.

Ägarskyddsförsäkring ökar din trygghet

Nu inför vi en Ägarskyddsförsäkring som ingår i medlemskapet i Villaägarna, från och med 2012.

Försäkringen träder i kraft så snart du betalat medlemsavgiften. Skulle din lagfart kapas, träder Ägarskyddsförsäkringen in och Villaägarnas jurister hjälper dig med att utreda bedrägeriet, skaffa fram bevisning och att föra din talan för att få tillbaka villan. Försäkringen täcker även en del kostnader som är förknippade med lagfartskapningen.

Villaägarna vill ha trygga och säkra lagfarter - stöd vårt upprop

Inte medlem ännu? Bli det redan idag!