PixelImage

Villainbrott - statistik 2016

Villainbrott - statistik 2016

Villainbrotten har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016. 
Villaägarnas rapport visar att störst risk för inbrott i småhuset löper den som bor i Solna. Där drabbades 4,6 procent av småhusen av inbrott under 2016. Snittet för riket var 0,67 procent. I Arjeplog, Berg och Åre polisanmäldes däremot inga inbrott alls under 2016. 

Så stor är inbrottsrisken – sök och jämför

Här kan du enkelt jämföra med andra regioner. Ange en kommun eller ett län i sökfältet för att börja.

Villaägarnas rapport

Två tredjedelar av de 13 812 inbrott som polisanmäldes under 2016 begicks i Stockholms, Skåne eller i Västra Götalands län. Flest inbrott polisanmäldes i Stockholms stad. I förhållande till antal småhus låg Solna sämst till, 4,6 procent. I den takten tar det 22 år att gå igenom hela beståndet.

Lena Södersten - Villaägarnas förbundsjuristUnder 2016 polisanmäldes färre villainbrott än 2015, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt. Hittills under 10-talet har i snitt drygt 13 700 villainbrott polisanmälts varje år. Under 00-talet var siffran 10 700 per år, en ökning med 3 000 villainbrott eller 28 procent.

Läs hela rapporten här

Anmälda villainbrott i Sverige

Jämförelse mellan kommuner, mellan län och inom län.

Statistik per kommun

Statistik per län

Talesperson och press

Lena Södersten är talesperson gällande rapporten och kan nås via lena.sodersten@villaagarna.se 

Här läser du vårt pressmeddelande som nyhet