PixelImage

Soputredning

Soputredning

Priset för sophämtning varierar kraftigt från en kommun till en annan. Det är också stora skillnader i vilka tjänster som ingår i avgiften och vilka möjligheter som finns för småhusägarna att sänka kostnaderna.

Lysekil har högst avfallsavgift i landet med 3 490 kronor i årsavgift. Lägst avgift har småhusägare i Kungsbacka med 914 kronor. Prisskillnaden mellan kommunerna är drygt 2 500 kronor. I genomsnitt är avfallsavgiften strax över 2 000 kronor.

Läs hela rapporten om sopor här!

Småhusägarnas vanligaste avfallsabonnemang 2011-2012