PixelImage

Fakta om kapitalvinstskatt

Fakta om kapitalvinstskatt

När du säljer din bostad finns det skatteregler att ta hänsyn till, oavsett om du säljer med vinst eller förlust. Det finns också begränsningar i möjligheten att få uppskov med vinsten.  

Den första januari 2008 ändrades skattereglerna vid försäljning av bostäder. Den skattepliktiga delen av vinsten höjdes från 2/3 till 22/30, vilket innebär att skatteuttaget på vinst höjdes från 20 % till 22 %. För förlust gäller som tidigare att avdragsgill del uppgår till 50 %, vilket innebär att en förlust kompenseras skattemässigt med 15 %. Kapitalvinstskatt är en flyttskatt och ingår i samlingsbegreppet flyttskatter.

Förändrade uppskovsregler

Uppskovsreglerna vid avyttring av privatbostad ändrades också. Möjligheten att få uppskov med vinsten för den som köper en ny bostad har begränsats och är nu maximalt 1,45 miljoner kr multiplicerat med den skattskyldiges andel av den sålda ursprungsbostaden.

Om ersättningen för den nya bostaden understiger ersättningen för den avyttrade bostaden, så reduceras uppskovsmöjligheten med skillnadsbeloppet enligt följande exempel:

 • Ursprungsbostaden avyttras för 2 000 000 kronor
 • Mäklararvode 100 000 kronor
 • Vinsten vid avyttringen, efter eventuell höjning på grund av tidigare uppskov, uppgår till 600 000 kronor
 • Ersättningsbostad förvärvas för 1 700 000 kronor
 • Den nya bostaden är 200 000 kronor billigare än den gamla (1 900 000 - 1 700 000).
 • Uppskov medges med 400 000 kronor och 200 000 kronor beskattas.

Ränta på uppskov

Från och med inkomståret 2008 (deklarationen 2009) infördes dessutom en ränta på 0,5 procent av uppskovsbeloppet på såväl nya som gamla uppskov. Det sker genom att en schablonintäkt tas upp i inkomstslaget kapital med 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek den 1 januari under beskattningsårets ingång. Schablonintäkten beskattas med 30 % och den på detta sätt framräknade skatten motsvarar en ränta på 0,5 % av uppskovsbeloppet.

Ny ägare genom arv, gåva eller bodelning

Dessutom gäller, med verkan från 2009 års deklaration, att uppskovsbelopp ska beskattas om en bostad övergår till ny ägare genom arv, gåva, testamente eller bodelning. Undantag gäller arv eller testamente till make, sambo eller hemmavarande barn under 18 år, eller bodelning vid äktenskapsskillnad eller att samboförhållande upphör, eller makes eller sambos död.

Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.
Kommentarer
regler. Jag godkänner att Villaägarna hanterar mina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
Kommentarer förhandsgranskas ej, kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg. Håll därför god ton och följ lagen.

Sorteringsordning Nyast först |  Äldst först |  Högst betyg

 • Jan-Olov Persson Inlägg : 1
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Jan-Olov Persson 2016-03-02
  Jag tycker som flera andra att inflationen ska beaktas då reavinsten vid fastighetsförsäljning beräknas. Det är OK att ÖKA skatten så att den blir samma som för andra kapitalinkomster. Då blir det både likvärdigt, rimligt och rättvist.
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2014-03-25
  Ja, vad händer med skatten 0,5 % på uppskovsbeloppet. Motviljan mot den har tydligen falnat. Socialdemokraterna, när Mona Sahlin satt som partiordförande lovade ju att ta biort skatten eller åtminstone minska den i etapper. Någon som vet om frågan finns på något partis dagordning?
 • Anonym
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Anonym 2013-03-05
  Ser fram emot era initiativ i den här frågan. Många med mig sitter fast i alltför stora bostäder när barnen flyttat ut och det blir väldigt dyrt att flytta. Det vore faktiskt bättre att höja fastighetsskatten något - det är en skatt som är mindre skadlig för samhällsekonomin
 • Daniel Liljeberg Inlägg : 69
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Daniel Liljeberg 2013-02-28
  Hej Thomas! Det har du helt rätt i. Sverige är det land i EU som har högst kapitavlinstsskatt för privatbostäder. På Villaägarna arbetar vi för att flyttskatterna ska avvecklas.
 • Thomas
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Thomas 2013-02-28
  Reavinst beskattningen borde rimligen ta hänsyn till inflationen, exempel: ett hus köpt 1956 för 20.000:-vilket motsvarar 256.000:- i dagen penningvärde. Trotts detta räknas reavinstskatten från 20.000:-
  Vilket gör det väldigt oekonomiskt för de som ägt sitt boende en längre tid.
  Detta samt att möjligheten att kvitta ev. vinst vid köp av dyrare bostad borde vara en självklarhet.
 • Daniel Liljeberg Inlägg : 69
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Daniel Liljeberg 2012-11-14
  Hej Leif! Nej, förbundets krafter har mer gått till att arbeta mot återinförd fastighetsskatt, orimliga villkor för bolån och övervinster i elbolagen m.m. Vi kommer att höja tonläget betydligt vad gäller flyttskatterna under 2013 (Europas högsta!). Som de nu är utformade slår de inte bara orimligt mot långa innehav. De har negativ inverkan på rörligheten på bostadsmarknaden och därför i förlängningen bostadsbyggandet och arbetsmarknaden. Men detta kommer vi alltså att tala mer om framöver.
 • Leif Hammarkrans
  Rapportera inlägg
  Våra medlemmars betyg
  Leif Hammarkrans 2012-11-13
  En stor del av vinsten vid en försäljning utgöres
  av inflationspengar.Tidigare har kompensation
  funnits för peningvärdets fall, Denna del är nu stor att procentuppräkning för innehavstiden
  att bör återinföras. Jag kan inte finna att föreningen hittills har gjort något åt detta stora problem. Det är en angelägen uppgift