PixelImage

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt

Med några undantag betalar alla som bor i småhus fastighetsskatt. Nivån varierar dock.

Den som bor i småhus betalar kommunal fastighetsskatt, som uppgår till 0,75 % av taxeringsvärdet upp till ett tak 7 262 kronor för inkomståret 2015 (deklarationen 2016).

För småhus på ofri grund är taket hälften så högt, alltså 3 631 kronor. Om ett småhus på ofri grund saknar byggnadsvärde utgår ingen fastighetsavgift för byggnaden. För arrendetomten gäller också halvt takbelopp.

Nybyggda bostäder är befriade från fastighetsskatt i femton år. Om du är pensionär begränsas fastighetsskatten till högst 4 % av din inkomst.

Obebyggd tomtmark beskattas med statlig fastighetsskatt om 1 % av taxeringsvärdet. Det gäller också småhus (och ägarlägenheter) som är under uppförande.

Mer info om fastighetsskatt

Mer detaljerad information om fastighetsskatt hittar du på Skatteverkets webbplats