PixelImage

Energieffektivisering

Energieffektivisering

Inför en ekonomisk belöning till dem som genomför rekommenderade åtgårder för att spara energi.

Potentialen för energieffektiviseringar i bostäder och lokaler är mycket stor. Senast i raden av undersökningar är Energieffektiviseringsutredningen, som visar att i storleksordningen 40-50 TWh skulle kunna sparas, vilket är ungefär två tredjedelar av vad den svenska vattenkraften producerar årligen.

Miljöbonus

För att förverkliga denna potential behövs en aktiv politik. Vi föreslår en ”miljöbonus”. Det innebär att den som genomför en eller flera av de åtgärder som rekommenderas i en energideklaration får en engångsersättning som är proportionell mot storleken på energibesparingen.

Effekten av en sådan morot kan förväntas vara stark, eftersom villaägaren får råd om vad som borde göras och ett ekonomiskt incitament i ett samlat paket. Kopplingen mellan konkret handling och ekonomisk belöning blir mycket stark.

Det nuvarande ROT-avdraget har många fördelar, men träffar inte just energieffektiviseringsfrågan. Därför behöver ROT-avdraget kompletteras med vår miljöbonus. Miljöbonusen är teknikneutral och är tänkt att ersätta nuvarande system med olika teknikspecifika subventioner, som uppfattas som krångligt och oförutsägbart.