PixelImage

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen - PUL - har till uppgift att skydda din personliga integritet. För att Villaägarna ska ha rätt att spara dina personuppgifter och använda dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan, måste du lämna ditt samtycke till detta.


Villaägarnas Riksförbund, Box 7118, 192 07 Sollentuna, telefon: 010-750 01 00, org.nr: 802003-7118, e-post: info@villaagarna.se, välkomnar besökare på webbplatsen att protestera mot förslaget till ny fastighetsskatt genom att registrera sin e-postadress.

Personuppgifterna kommer att behandlas av personal inom Villaägarnas Riksförbund. Det föreligger ingen skyldighet att lämna personuppgifterna, men att lämna uppgifterna är en förutsättning för att kunna delta i förbundets upprop mot den föreslagna fastighetsskatten. Genom att ange din e-postadress ger du ditt samtycke för att ta emot erbjudanden och information via e-post. Senast 12 månader efter att uppropet avslutats kommer de insamlade personuppgifterna att förstöras. Den vars personuppgifter behandlas har enligt lag rätt att en gång per kalenderår gratis erhålla besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Den sökande kan enligt lag bl a även kräva rättelse.