PixelImage

Fastighetsskatt

Vi krävde vallöften om fastighetsskatten!

Fastighetsskatten reformerades i grunden 2007 - tack vare enveten opinionsbildning av Villaägarna. Inför valet 2010 föreslog flera politiska partier ett återinförande. Villaägarna kritiserade det kraftfullt, vilket kan ha påverkat valet på ett avgörande sätt.

Inför valet 2014 krävde vi åter raka svar om fastighetsskatten av riksdagspartierna. Partierna fick ta ställning till följande påstående:

Fastighetsskattereformen bör ligga fast. Full fastighetsskatt baserat på marknadsvärde (utan övre gräns) bör inte återinföras.

 

Så svarade partierna:

Partisymbol C

Instämmer helt!

Partisymbol FP

Instämmer helt!

Partisymbol KD

Instämmer helt!

Partisymbol Moderaterna

Instämmer helt!

Partisymbol MP

Instämmer helt!

Partisymbol S

Instämmer helt!

Partisymbol SD

Instämmer helt!

Partisymbol V

Delvis emot.