PixelImage

Debatt och opinionsbildning

Debatt och opinionsbildning

Villkoren för ditt småhusboende påverkas av politiska beslut. Därför jobbar vi för att påverka politiken genom opinionsbildning och lobbying.

Många av våra frågor handlar om boendeekonomi. Fastighetsskatten, flyttskatter, gatukostnader, energipriser, kommunala taxor och bolånevillkor har stort inflytande på hushållens privatekonomi. Men vi jobbar även med frågor som bostadsinbrott och bygglov. Här kan du läsa mer om våra ståndpunkter och arbete.

Alla ska kunna bo i egen villa eller radhus

Det jobbar vi på intressepolitiska avdelningen med varje dag:

Håkan Larsson, boendeekonom

Fokus: Att minska de höga flyttskatterna och dämpa bankernas orimliga vinstmarginaler på bolån.

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker

Fokus: Att avstyra att skatt på enskilda avlopp införs & att kravet på rening av fosfor försvinner för enskilda avlopp i områden som inte hotas av övergödning. 

Jakob Eliasson

Fokus: Skärpta regler för prissättning i elnäten.
Lägre flyttskatter. Lättare att bygga småhus.

Lena Södersten

Fokus: Minska inbrotten, skydd för tomträttshavare på plats inför småhustaxeringen 2018. Kommunala gatukostnader inte ska betalas av småhusägare.

 


Vill du vara med och påverka? 

Ta hjälp av oss, vi kan ge råd och tips när du ska komma igång med ditt påverkansarbete. Vi kan också stötta med konkreta åtgärder, som ett medieutspel eller PR-arbete. Det vi kan ge är hjälp till självhjälp, Villaägarna tar inte över ansvaret för att driva frågan. Välkommen att höra av dig!