PixelImage

Villaägarnas framgångar

Villaägarna gör skillnad - detta hände 2016

Kamp mot gatukostnader, höga bankmarginaler och orättvisor kring elnät, enskilda avlopp och samhällsflyttar. Fortsatt hårt arbete i frågor som påverkar husägare varje dag. Vi sammanfattar begreppen som präglat 2016.

Amorteringskrav

Efter att amorteringskravet trädde i kraft 1 juni har prisutvecklingen dämpats. Men kravet slår hårt mot vissa grupper eftersom det inte lades på banksektorn som helhet, utan på varje enskild låntagare. Villaägarna arbetar för mer flexibla amorteringskrav.

Bolånemarginaler

Bankerna har aldrig tjänat så mycket på bolån som nu. Här är Villaägarna en nagel i ögat. Vi redovisar löpande transparent statistik över snitträntor och bolånemarginaler.

Elnät

Priserna i elnäten har stigit dramatiskt. Efter stark kritik från Villaägarna, som gav stort eko i media, lovade regeringen att se över regelverket.

Enskilda avlopp

Havs- och vattenmyndigheten har kommit med ett förslag om ny förordning för enskilda avlopp. Myndigheten vill fortfarande införa en skatt eller avgift på enskilda avlopp. Däremot har de lyssnat på Villa­ägarna och sänkt det generella kravet på fosforrening till 40 % (70 %). Kravet på reduktion av kväve försvinner i normalfallet helt. Fortfarande saknas regler i Sverige liknande de finska för uppskjutande av åtgärder då miljönyttan är liten och hushållets ekonomi svag. Kretsloppslösningar premieras inte i den nya förordningen och myndigheten erkänner inte att det faktiskt finns fördelar med enskilda avlopp på landsbygden.

Fastighetsskatten

Många nationalekonomer vill återinföra den gamla fastighetsskatten. Än så länge har Villaägarna förmått riksdag och rege­ring att hålla fast vid reformen från 2008.

Flyttskatterna

Villaägarnas arbete mot höga flyttskatter har uppmärksammats och vår problemformulering har erkänts. Det tas myrsteg i rätt riktning, som till exempel avskaffat tak för uppskov, men de stora reformerna låter vänta på sig.

Gatukostnader

Efter att SvD Brännpunkt under hösten publicerat Villaägarnas debattartikel om gatukostnader, med en tydligt ställd fråga till bostadsminister Peter Eriksson, svarade han att han för närvarande inte ser något behov av att ändra lagstiftningen. Bakgrunden var det förslag till taxa för gatukostnader som tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan gav i uppdrag till Lantmäteriet att ta fram – med syfte att göra det lättare för kommunerna att vältra över kostnader för nya och upprustade kommunala gator på enskilda småhus­ägare. Kanske är det en strid som kommer behöva vinnas gång på gång, men arbetet är en stor framgång för Villa­ägarnas opinionsbildande arbete.

Ränteavdragen

Kritiseras av många ekonomer och politiker, men är ännu oförändrade. Villaägarna har försvarat ingångna avtal – dvs den som räknat med avdraget i en budgivning har betalt för dem vid köpet. En eventuell reform måste därför lämna befintliga lån ifred, har förbundet argumenterat. Finansminister Magdalena Andersson har sagt att ränteavdraget inte ska slopas.

Tomträtt

Villaägarna har vid upprepade tillfällen varnat för chockhöjningar för tomträtter vid nästa småhustaxering 2018 och uppmanat regeringen att snabba på med en proposition. Vår förhoppning är att tomträttsutredningens förslag till tak för tomträttshyror ska vara på plats inför nästa taxering.

Uppskovsräntan

Förbundet har starkt kritiserat taket och räntan på uppskoven då de minskar rörligheten på bostadsmarknaden. Regeringen har lyssnat och åtminstone tillfälligt tagit bort taket. Moderaterna vill dessutom sänka skatten på uppskovet så att räntan på uppskovet motsvarar en bankränta på 2,05 % (jämfört med dagens 3,25 %).

Villaägarnas samhällspolitiske chef Jakob Eliasson kommenterar 2016 och blickar framåt 2017.