PixelImage

Villaägarnas Juristbyrå

Villaägarnas Juristbyrå

Du som är medlem kan få juridisk hjälp till ett förmånligt pris via Villaägarnas Juristbyrå.

Porträtt juristerna Pia Bazzi och Tomas Söderblom

Pia Bazzi och Tomas Söderblom

Villaägarnas Juristbyrå erbjuder mot betalning kvalificerad juridisk hjälp med juridiska processer. Juristbyrån kan vara ditt ombud i juridiska processer mot företag, myndigheter och personer som inte är medlemmar i Villaägarna.

Villaägarnas Juristbyrå ägs till 100 procent av Villaägarnas Riksförbund.

Experter inom tre områden

Pia Bazzi är jurist på byrån och specialist på juridik för privatpersoner, bland annat fastighetsrätt och hantverkartvister.

Tomas Söderblom är jurist och specialiserad inom ärenden som rör plan- och bygglagen (PBL).

Lars Guttman är jurist och specialiserad inom tillståndsärenden enligt miljöbalken, exempelvis tillstånd för enskilda avlopp.

Förmånliga priser

Priset för dig som är medlem i Villaägarna är efter medlemsrabatt på 25 procent 1 699 kr/timme för biträde i juridiska processer (ordinarie pris för icke medlemmar är 2 265 kr). Vid tvister kan kostnaden för att anlita Juristbyrån (förutom självrisken) täckas av din villahemförsäkrings rättsskydd.

Priset för dig som är medlem i Villaägarna och behöver biträde i juridiska processer rörande plan- och bygglagen eller tillstånd enligt miljöbalken är ännu lägre, 1 407 kr/timme (ordinarie pris för icke medlemmar 2 265 kr).

Läs mer om Juristbyråns arvoden och villkor

Kontakta Juristbyrån

Du når oss vardagar kl 8.30-12.00 på telefon 010-750 01 00 eller via e-post: juristbyra@villaagarna.se.

Se även

Villaägarnas Medlingsinstitut

Villaägarnas Samarbetsadvokater