PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Kallelse till årsmöte

2018-02-27

Härmed kallas du som är föreningsmedlem till årsmöte tisdagen den 10 april kl 18.30 i "Fälldinsalen" på Mittuniversitetet i Sundsvall! Obligatorisk föranmälan SENAST 31 mars. Läs mer nedan!

Anmäler dig gör du via e-post till info@villaagarnasundsvall.se  eller per telefon 060-61 41 30 med automatisk telefonsvarare dygnet runt.

Uppge medlemsnummer, namn och hur många personer som avser att komma! Förutom sedvanliga årsmötespunkter planeras info och diskussion i aktuella frågor. Mer information när programmet har slutligt bestämts. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås efter avslutade förhandlingar.

Valberedningens arbete är slutfört! Verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar finns att hämta på föreningens kontor fr.o.m. 12 mars!