PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Historik

Sveriges Villaägareförbund bildades 1952 som en protest mot det årets fastighetstaxering.

Initiativtagare var Hampus Bodén från Saltsjö-Duvnäs. Det nybildade förbundet fick namnet Sveriges Villaägareförbund och hade som mål att påverka bostadspolitiken, ge råd och upplysningar samt ge medlemmarna förmåner som sänkte boendekostnaderna.

Villaägarnas Riksförbund

År 1991 gick förbundet samman med två regionala villaägarorganisationer och tog namnet Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA.

Villaägarnas Riksförbund har idag ca 310 000 medlemmar, huvudkontor i Sollentuna, sju regionkontor och ca 250 lokalföreningar över hela landet.

Lokalföreningen Villaägarna i Sundsvall med omnejd

Lokalföreningen Villaägarna i Sundsvall med omnejd bildades 1970 och fyllde således 40 år 2010. Vi täcker geografiskt hela Medelpad d.v.s. Sundsvalls-, Timrå- och Ånge kommuner och har ca 5 000 medlemmar.

Vi tillhör organisatoriskt Villaägarnas Region XYZ med nära 22 000 medlemmar.