PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Rabatter

Vi har förhandlat fram medlemsförmåner som gäller tillsvidare i form av rabatter hos nedanstående företag.

Senast i raden är GARANT KYLSERVICE AB som erbjuder leverans och installation av värmepumpar med rabatter enligt nedan. Vi har haft företagsbesök och även ett medlemsmöte hos Garant, där kompanjonerna Erik och Mikael berättat om sin verksamhet. Båda och företaget är certifierade att utföra installationer av värmepumpar, vilket krävs, eftersom köldmedel som ingår i produkterna, är miljöfarligt vid felaktig hantering. Att notera är att fastighetsägaren är ansvarig för att installationer av värmepumpar utförs av behörig installatör. Vi har uppfattat företaget som kompetent och behörigt, som vi därför vill rekommendera för våra medlemmar.

Observera att grundpriserna skiljer mellan företagen och att rabattsatserna i sig inte är avgörande om vem som är förmånligast. Det gäller att kolla det slutliga priset.

Gemensamt för företagen gäller:

Rabatter för Villaägarnas medlemmar kan inte kombineras med några andra lokala eller generella rabatter som Företaget kan komma att erbjuda. Prisreducering erhålls mot uppvisande av giltigt medlemskort och legitimation.


Företagen och rabatterna:


Colorama

Prästgränd 2, Kramfors

Medlemmar i Villaägarna erhåller på ordinarie butikspriser (skyltat) följande rabatter:

Alcro utomhusfärg, 3 o 10 l .........................20 %
Alcro utomhusfärg, 1 l ...............................10 %
Alcro inomhusfärg ....................................15 %
Verktyg ( Coloramas ) ................................15 %

 www.colorama.se

Dynäs Måleri

Ringvägen 1 B, Kramfors

Medlemmar i Villaägarna erhåller på ordinarie butikspriser (skyltat) följande rabatter:
Färg och spackel ................................... 20 %                  
Tillbehör..............................................10 %   

Garant Kylservice AB

Högstavägen 3, Kramfors           

Värmepumpar Luft / Luft
1/5 - 31/8            1 500,-
1/9 - 30/4            1 000,-
inkl standardinstallation upp till 9 m mellan inne- och utedel
till 10/16 A enfas eluttag .

Värmepump Luft / Vatten
1/5 - 31/8            4 000,-
1/9 - 30/4            3 000,-
inkl standardinstallation upp till 9 m mellan inne- och utedel
till 16/20 A trefas elansl .  

www.garantkyl.se

 

Henriksons Blommor HB

Biblioteksgatan 12, Kramfors

Medlemmar i Villaägarna erhåller på ordinarie butikspriser (skyltat) följande rabatter:

Krukväxter och snittblommor....................... 10 %

 


Klockestrands Såg & Hyvleri

Bolandsvägen 16, Sandöverken

Medlemmar i Villaägarna erhåller 6 % rabatt på officiella priser ( s k webbpriser ) vilka definieras per produktgrupp på företagets hemsida.
www.klockestrand.nu 

 

Nylands Trä

Lilla Nygatan 1, Nyland
Gränsgatan 11, Kramfors

Medlemmar i Villaägarna erhåller på gällande ordinarie priser (enligt förfrågan alternativt skyltade ) följande rabatter:  

Byggmaterial.............................................10 %
Färg och tapet...........................................20 %

www.woody.se/nylandstra

 


Nylands Järnhandel / Kramfors Järnhandel AB

Bankgatan 7, Nyland                  Ringvägen 7, Kramfors

Företagen erbjuder medlemmar i Villaägarna byggvaror, VVS-varor och järnhandelsprodukter.  

På gällande ordinarie priser (enligt förfrågan alternativt skyltade) erhåller Villaägarnas medlemmar generellt 15 % rabatt ur företagens produktsortiment. Vid större volymer kan ännu fördelaktigare villkor diskuteras.

www.nylandsjarn.se 
www.kramforsjarn.se 

 

Br Petterssons Järn

Sundbrogatan 36, Ullånger

Företaget erbjuder medlemmar i Villaägarna byggvaror, VVS-varor och järnhandelsprodukter.

På gällande ordinarie priser (enligt förfrågan alternativt skyltade) erhåller Villaägarnas medlemmar generellt 15 % rabatt ur företagens produktsortiment.