PixelImage

Inbjudan föreningskonferens 2012

2012-02-13
Anmäl er senast den 22 februari
Ja tack jag/vi kommer

Fredag 9 mars kl. 15.30 – lördag 10 mars kl. 12.00

Plats:  Falkenbergs Strandbad
www.strandbaden.se


Tema: Lokal kommunikation och föreningssamverkan

Fredag 9 mars
• Vår kommunikation – vad är bra och hur blir vi bättre?
• Lokalföreningarnas viktiga roll som lokal opinionsbildare.
• Inför Regionmötet – hur går det till och vilka bestämmelser gäller efter att kongressen 2011 beslutat om ändrad kongressperiod.

Lördag 10 mars
• Sammanfattning av fredagens diskussioner.
• Grupparbeten på temat ”lokal kommunikation och föreningssamverkan”.

Regionstyrelsen betalar mat och logi för två personer per förening. I mån av plats kan fler delta och då till självkostnadspris som föreningen betalar. Respektive förening betalar resor eller andra ersättningar och ev. avbeställningskostnad efter den 24 februari

Välkomna!

Regionstyrelsen Region Syd            Regionstyrelsen Region Väst
Alf Christensson                              Nils-Erik Grusell
Ordförande                                     Ordförande