PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Kort om oss

Ystads Villaägarförenings organisationsidé

Genom att samla alla villaägare i Ystads kommun, ansluten till Villaägarnas Riksförbund, i en stark och obunden organisation, som skall driva medlemmarnas intressen som villaägare, uppnår vi bättre villkor för villaägandet. Dels generellt när det gäller lagstiftning och övriga författningsregler, dels individuellt i form av medlemsförmåner.

Målsättning

Ystads Villaägarförening skall skapa en plattform för tillvaratagande av villaägarnas intresse i Ystad kommun så att föreningen blir ett naturligt val att tillhöra och agera i för kommunens alla villaägare.

Medlemsförmåner

Utveckla de lokala medlemsförmånerna.

Informera om företag, som ger medlemsförmåner, dvs. lokala samarbetspartner.

Medlemsrekrytering

Lansera och nå ut till ännu ej anslutna villaägare i kommunen med olika aktiviteter såsom ev. annonseringar i lokala tidningar, medverka i lokala aktiviteter mm.

Ystads Villaägarförening

Styrelsen