PixelImage

Energideklaration

Energideklaration för småhus

Den 14 juni 2006 antog riksdagen lagen om energideklarationer. Lagen träder i kraft 1 oktober 2006. För småhus gäller att energideklaration ska utföras från och med 1 januari 2009. Småhus som omfattas är de som säljs, hyrs ut och nybyggnationer.

Närmare föreskrifter kommer att utarbetas av Boverket. Villaägarnas Riksförbund kommer att delta i detta arbete. Många synpunkter som framförts av förbundet och övriga bostadsorganisationer har beaktats av bostadsutskottet och tagits med i lagstiftningen.

Energideklaration

VILLAÄGARNA har tagit fram ett förslag till energideklaration som du som småhusägare själv kan fylla i. Energideklarationen är även ett bra hjälpmedel om du ska göra energiåtgårder på ditt hus. Observera att denna deklaration inte ersätter en deklaration enligt ovan nämnda lag.

Du som är medlem och inloggad hittar blanketten "Energideklaration för småhus".

Informationsskrifter
Villaägarna har tagit fram ca 70 informationsskrifter, avtalsmallar, dokument samt svar på vanliga frågor, som kan laddas ner kostnadsfritt här på vår webbplats.

Du kan även beställa informationsskrifterna till självkostnadspris hos vår medlemsservice på
tel 010-750 01 00.

För att kunna läsa dessa dokument måste du ha Acrobat Reader installerat på din dator.

 Bergvärme - en vägledning
 Energideklaration för småhus
 Värmekällor - några av de vanligaste uppvärmningssätten, 2003
 Energiförbrukning av småhus
 Byte av energisystem
 4 sätt att spara energi, 2003
 Spara energi, 2003
 Checklista för lägre energiförbrukning