PixelImage

Tomträtter

Stigande marktaxeringsvärden och kommunalt godtycke leder till chockhöjda tomträttshyror och friköpspriser. Lagen behöver ändras för att skapa trygghet för de familjer som bor med tomträtt.

Den som bor med tomträtt ”hyr” marken runt sitt hus av kommunen och betalar tomträttshyra (tomträttsavgäld). Tomträtt infördes för drygt 100 år sedan, för att de som inte hade råd att köpa mark skulle kunna bygga hus. Idag är tomträtt mest till för att kommunerna ska kunna tillgodogöra sig värdeökningen på marken. 

Lär mer om Villaägarnas arbete mot höjda tomträtter