PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Energifrågor

Här finns länkar till sidor som behandlar energi och uppvärmning.

Energismart småhus Föredraget om energianvändning från årsmötet 2013.

Villaägarnas energisida Här Riksförbundet mycket information om energianvändning.

Vi har en värmekamera dom du kan använda för att leta efter värmeläckage och köldbryggor i ditt hus.