PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Styrelsen

Ordförande Annika Ankert
annika.ankert(a)tele2.se
08-7543023
Kassör Stefan Ripvall 08-7545023
Sekreterare Göran Ahlberg
s.goran.ahlberg(a)gmail.com
 
Ledamöter Bengt Olsson  
  Bernt Jansson  
  Christer Jeleborg  
Suppleanter Anders Nahlbom  
  Lars Togård  
Valberedning Vakant  
  Vakant  
Revisorer Lennart Frisk  
  Birgitta Goliath Erixon  
Epost: vibyvilla@gmail.com