PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Styrelsen

Ordförande Christer Jeleborg  
Kassör Stefan Ripvall 08-7545023
Sekreterare Göran Ahlberg
s.goran.ahlberg(a)gmail.com
08-7545036
Ledamöter Bengt Olsson  
  Bernt Jansson (materielansv.)  
Suppleanter Anders Nahlbom  
  Lars Togård  
Valberedning Bengt Johansson  
  Christina Johansson  
Revisorer Lennart Frisk  
  Birgitta Goliath Erixon  
Epost: vibyvilla@gmail.com  


Uppdaterad 2018-04-11