PixelImage

På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Viby-Ravalnshagens villaägareförening

 
Kraftnätsutbyggnad planeras  

 

Ny ordförande för Viby-Ravalnshagens villaägareförening
Christer Jeleborg blev vald till ordförande efter Annika Ankert på årsmötet den 10/4. Vi tackar Annika för hennes insatser & önskar Christer välkommen!
Du hittar information om den nya styrelsen här.
(2018-04-11)

Trygg i Trafiken: Nu startar det i Viby...
Kommunen skickar ut information strax efter påsk. Nedan hittar du länken till information & enkät (som skall fyllas i senast 2018-05-09)
Länk till information & enkät för boende i Viby
(2018-04-11)

Vad är på gång i Norrviken och Viby?
Lördagen den 14 april kl. 12 – 14 finns politiker och tjänstemän på plats vid Norrvikens torg för att prata om fritidsaktiviteter, byggnader och trafiklösningar i området. Läs mer om detta här: Vad är på gång i Norrviken och Viby?
(2018-03-24)

Info från kommunen angående Ravalen
Så småningom kommer väl våren & sommaren, inför den kanske det kan vara av intresse att läsa om vad kommunen tänker om Ravalen, det kan du läsa om här!
(2018-02-23)

Nytt om "Trygg i trafiken" för Viby
Pga personalavgångar har kommunen tvingats senarelägga "Trygg i trafiken" för Viby som ursprungligen planerats till hösten 2017.
Projektet kommer nu att påbörjas under våren 2018, vilket kommer att innebära att sk. medborgardialoger kommer att genomföras under hösten 2018.
Detta kan ske både genom enkäter till medborgarna och som möten. Mötena kommer man att genomföra i skollokalerna. Projektet kommer också att verka direkt mot skolorna och skolbarnen.
Samtidigt genomförs parallellprojekt "Trygga Skolvägar".
Kommunens information om "Trygg i trafiken", hittar du här
(2017-10-02)

Vad händer med Ravalen?
Föreningen har frågat kommunen hur planerna ser ut för sjön Ravalen, som flera kanske sett verkar må dåligt med stora sjögrasmängder, även påpekat att Vibyån verkar växa igen. Denna sommar dömdes även badvattnet ut som otjänligt vid ett tillfälle pga för hög bakteriehalt.
Här kan du läsa kommunens svar: Lägesbeskrivning Ravalen 1 aug 2017
(2017-08-03)

Ny information om SVKs kraftnätsutbyggnad Överby-Beckomberga
Hittar du här: Samrådsredogörelse
(2017-07-13)

Föreningens nya styrelse konstituerad
Se denna länk: Styrelsen för 2017
Årsmötesprotokollet publicerat
Du hittar protokollet här: Årsmötesprotokoll 2017
(2017-04-23)

Stamnätet förstärks mellan Sollentuna och Stockholm

Läs mer om projektet på sidan nedan, under "Dokument och kartor" finns detaljerad information, projektet berör Viby.
http://www.svk.se/natutveckling/utbyggnadsprojekt/overby-beckomberga/

Ett informationsmöte kring kraftnätsutbyggnaden arrangerades av boende i Viby den 3/4 kl 19.00. Vid mötet deltog arrangörerna & politiker från Sollentuna kommun. Under mötet bildades en arbetsgrupp för att stötta arbetet med målet att vi INTE ska få en oönskad 400kV luftledning inpå knutarna i Viby. Arbetsgruppen kommer även att ha kontakt med Sollentuna kommun. Information från arbetsgruppen kommer att samlas i den slutna Facebook-gruppen: "Jättelik kraftledning i Viby?", det går bra att ansöka om medlemskap för alla berörda, även bidra med insatser!

Vad gör Viby-Ravalnshagens villaägareförening?
Föreningen har skickat in sina synpunkter till SVK 2017-04-14, dokumentet som skickats in kan du kan ta del av här.

OBS Viktigt! Lämna dina synpunkter senast den 21 april!

Skicka dina skriftliga synpunkter via e-post till registrator@svk.se märkt med diarienummer 2016/891. Du kan också skicka synpunkter per post till: Svenska kraftnät, Martin Görnebrand, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Ange diarienummer 2016/891

Informationsmöte om planerna hölls den 7-8/3 kl 17-20 på Scandic Star, Aniaraplatsen 8 i Sollentuna, se inbjudan nedan:

(2017-02-25)

Information angående bygglovsärendet för
Vinkorken 1/Rävgärdsvägen 17 i Viby

Ny information från kommunen 2016-12-19 hittar du via länkarna nedan:
E-post-meddelande från byggnadsnämnden/stadsbyggnadsnämnden
Bilaga 1 till ovanstående e-post-meddelande
Bilaga 2 till ovanstående e-post-meddelande

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings roll:
Föreningen är inte sakägare och driver därför inte ärendet.
(2016-12-20)

Några pågående/lagakraftvunna detaljplaner
& bygglovshandlingar för Viby

Viby 10_2, ny fotbollsanläggning

Mer information om pågående detaljplaneärende

Vipan 2, LSS-boende
Lagakraftvunnen detaljplan 2016-07-01

Vinkorken 1, 18 lägenheter på Rävgärdsvägen 17
Lagakraftvunnen detaljplan 2014-05-21
Bygglovshandlingar status 2016-11-17
(2016-11-25)

Gratis utlåning av materiel till medlemmar!
Passa på att se till ditt hus inför vintern, kanske behöver regnvattensystemet ses över, då kan du låna föreningens byggställning.
Har du kittade fönster som behöver kittas/målas om - då
kan föreningens värmelampa underlätta arbetet.
Har du stenläggningar som behöver läggas om - då
kan du låna vår plattvibrator.
Se mer om vad du kan låna här:
Gratis utlåning av materiel till medlemmar
(publicerat 2016-09-17)

DNA-märk dina värdefulla ägodelar
Som medlem av Villaägarna har du möjlighet att köpa märkutrustning till rabatterat pris, läs mer om det här: DNA-märkning

Bredbandsanslutning via fibernät i gatan
Sollentuna energi
bygger ut stadsnätet och hälften av villorna i Sollentuna är anslutna. Ser du dom gräva i gatan och inte är ansluten/tillfrågad så kontakta dom. Det kan bli billigare när du och dina grannar ansluter er samtidigt.

Aktuella frågor

  • Brottsförebyggande frågor såsom inbrottsskydd grannsamverkan, larm mm.
  • Trafikfrågor såsom busstider, infartsparkeringar, hastighetsbegränsningar mm.
  • Materielpoolen, vi lånar gratis ut släpkärra och en del annat.

Har du synpunkter och idéer så kontakta styrelsen via VibyVilla@gmail.com

Bygga om, renovera.
Genom Villaägarna får du tillgång till två bra och säkra tjänster
Bra Byggare
Garanterat Renoverat

Är du inte medlem och vill gå med?
Gå med via fliken på vår hemsida så får vår lokala förening en premie som vi kan använda till ytterligare matriel för gratis utlåning.

E-postutskick Du som är medlem i Viby-Ravalnshagens villaägareförening: Vi vill kunna sända ut e-postmeddelanden ibland (ingen spam) och ser gärna att du mejlar din e-postadress till VibyVilla@gmail.com. Det går lätt att när som helst avstå från ytterligare utskick, en avbokningslänk finns i varje meddelande. För närvarande har lite mer än hälften av dina grannar i VibyVilla uppgivit sin e-postadress.

 Villaägarnas app har du en smartphone, då kan du få en bra överblick över dina förmåner, tjänster och annat från Villaägarna!