PixelImage
På denna sida ansvarar föreningen för innehållet om det är en samfällighetsförening. Är det en lokal villaägarförening som är ansluten till Villaägarna ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Information

Hej Villaägare i Vaxholm

Det har under året renoverats en hel del fastigheter i Vaxholm.

Det vore intressant om ni i mail till Villaägreföreningen har möjlighet

att delge oss er erfarenheter med hantverkare,problemlösningar mm så

att vi fick möjlighet att sprida dessa erfarenheter till andra medlemmar

som står ifärd med att göra någon form av renovering på sin fastighet.

Skicka in era erfarenheter till lillemor.sundstrm@hotmail.com så gör vi

en sammanställning.

Med vänlig hälsning

Donald Sundström

vice.ordf. Vaxholms Villaägareförening