PixelImage
På denna sida ansvarar lokalföreningen för innehållet.

Historik

Vaxholms Villaägareförening är en partipolitiskt obunden förening, ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Enligt stadgarna är föreningen öppen för "ägare eller innehavare av villafastighet, radhus annat eget hem, fritidshus eller tomt, där sådan bostad kan uppföras".

Föreningen bildades 1951 och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare till fastigheter enligt ovan. Att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde.

Vi har idag över 600 medlemmar och medlemsantalet ökar stadigt.

Anders Widström
Ordförande Vaxholms Villaägareförening.