PixelImage

Valberedningen region ABC

Regionmötet den 21 oktober 2017 valde följande personer att ingå i regionens valberedning fram till nästa regionmöte, hösten 2019.

 

Tony Ruster, sammankallande

Petra Dahlberg

Patrik Ernby

Kontakta regionkontor ABC om du vill komma i kontakt med valberedningen.

Nominering till


Förslagsställare
Den nominerade är tillfrågad och medveten om vilka insatser som krävsUnderlag för meritförteckning. Redogör här uppgifter av vikt för den nominerades lämplighet att väljas in i regionstyrelsen eller valberedning. Främst bör belysas kompetens och lämplighet, erfarenhet från näringsliv och samhälle, kontaktnät etc.