PixelImage

Inbrott i ABC 2014

Villaägarnas arbetsgrupp har satt upp målet att inget Närpolisområde (NPO) respektive Polismästardistrikt (PMD) ska ha mer än ett visst antal fullbordade inbrott per 100 villor/radhus och förslag för lägenhetsinbrotten. Kraven är något olika. Se nedan.

Utvecklingen under januari – oktober 2014 mot 2013 visar på en klar ökning av antalet fullbordade inbrott i villa/radhus och i lägenhet och en bra minskning av anmälda inbrott i källare/vind i flerfamiljshus. Nyckeltalen ligger kraftigt över målen för villa/radhus, lägenhet och över även för källare/vind. Följande är totalbilden i länet:

 Inbrott i: Villa Lägenhet Källare/vind Totalt
Jan-okt 2065 1819 3271 7155
(Jan-okt 2013) 1948 1492 3608 7048
Ändring +117 +327 -337 +107
Ändring %  +6 +22 -9 +2
Nyckeltal 0,98 0,31 0,56  
Mål 0,50 0,20 0,45