PixelImage

Inbrott i ABC 2014

Villaägarnas arbetsgrupp har satt upp målet att inget Närpolisområde (NPO) respektive Polismästardistrikt (PMD) ska ha mer än ett visst antal fullbordade inbrott per 100 villor/radhus och förslag för lägenhetsinbrotten. Kraven är något olika. Se nedan.

Utvecklingen under januari – november 2014 mot 2013 visar på en viss ökning av antalet fullbordade inbrott i villa/radhus och enkraftig ökning i lägenhet och en viss minskning av anmälda inbrott i källare/vind i flerfamiljshus. Nyckeltalen ligger kraftigt över målen för villa/radhus, lägenhet och över även för källare/vind. Följande är totalbilden i länet

 Inbrott i: Villa Lägenhet Källare/vind Totalt
Jan-nov 2369 1987 3645 8001
(Jan-nov 2013) 2200 1685 3966 7851
Ändring +169 +302 -321 +150
Ändring %  +8 +18 -8 +2
Nyckeltal 0,99 0,31 0,56  
Mål 0,50 0,20 0,45