PixelImage

Inbrott i ABC 2014

Villaägarnas arbetsgrupp har satt upp målet att inget Närpolisområde (NPO) respektive Polismästardistrikt (PMD) ska ha mer än ett visst antal fullbordade inbrott per 100 villor/radhus och förslag för lägenhetsinbrotten. Kraven är något olika. Se nedan.
Utvecklingen under januari – mars 2014 mot 2013 visar på en ökning av antalet fullbordade inbrott i villa/radhus, en viss ökning i lägenhet och en bra minskning av anmälda inbrott i källare/vind i flerfamiljshus. Nyckeltalen ligger kraftigt över målen för villa/radhus, lägenhet och över även för källare/vind. Följande är totalbilden i länet:

 Inbrott i: Villa Lägenhet Källare/vind Totalt
Jan-Mars 616 577 1019 2212
(Jan-Mars 2013) 564 560 1309 2433
Ändring +52 +17 -290 -221
Ändring %  +9 +3 -22 -9
Nyckeltal 0,92 0,31 0,50  
Mål 0,50 0,20 0,45  

Nyckeltalen visar hur många procent av bostäderna i Stockholms län, som drabbas av fullbordade inbrott. Som framgår av siffrorna var det i januari-februari ca 3 gånger så hög risk att drabbas av inbrott om man bor i villa/radhus (0,89%), som om man bor i lägenhet (0,30%). För helåret 2013 var risken också över tre gånger så hög. Även i absoluta tal ligger villainbrotten över. Antalet lägenhetsinbrott är färre än  antalet villa/radhusinbrott, trots att antalet lägenheter är hela ca 168% fler än småhusen. (Ca 710.000 lägenheter mot ca 265.000 villor/radhus.)

 

År 2014 har startat negativt för inbrotten i villa/radhus jämfört med 2013. Inbrottsfrekvensen ligger 78% över målet (0,89% mot målet max 0,50%). I februari minskade inbrotten 6% mot februari 2013 men ligger på höga 0,71% i årstakt. Lägenhetsinbrotten ökade januari-februari  mot 2013 och ligger 50% över målet (0,30% mot målet max 0,20%). Vi får hoppas att alla olika insatser gör att bostadsinbrotten kommer att minska framöver, speciellt småhusinbrotten. Närpolisen bör uppmana villaägare att skaffa bättre mekansika inbrottsskydd i områden med hög inbrottsfrekvens. Ägarna till flerbostadsfastigheter bör av  närpolisen uppmanas att montera  säkerhetsdörrar i lägeheterna och säkra och förrådsutrymmen med bl a brytskyddade dörrar, sektioneringar och kanske övervakningskameror.

 

Tidigare tendens att det under kort tid ofta sker många villainbrott i ett begränsat områden kvarstår. Av erfarenhet ligger ca 60% av inbrotten i områden med fler än ett inbrott. Grannsamverkan i kombination med polisens varningar hjälper då att minska sådana inbrott. Många inbrott i ett litet område tyder på att någon liga härjat där. Ställ krav på närpolisen om utskick av varningsbrev då det inom ett kort tidsintervall registreras flera inbrott inom ett mindre område.

 

Av statistiken framgår att villaområden som har hög inbrottsfrekvens innevarande år historiskt (= medelvärdet under de tre senaste helåren 2011-2013) också ofta har fortsatt hög inbrottsfrekvens. Av denna anledning har vi sorterat fram och i bifogade tabell redovisat sådana basområden (”Svarta listan”), eftersom närpolisen och de boende i dessa områden bör aktivera Grannsamverkan. I tabellen, som har uppställts per närpolisområde, redovisas som utsatta områden de med över 100 villor/radhus och som har en inbrottsfrekvens över 1,00% i år (dvs över dubbla målet) och ett medelvärde (MV) för de tre senaste åren över 1,00% (dvs över dubbla målet). Områden som under 2014 bara har drabbats av 1 inbrott har dock sorterats bort. För mer fullständig statistik över länets alla basområden hänvisas till www.villaagarna.se och klicka på Lokalt, ABC, Grannsamverkan och Statistik. I utsatta områden bör de boende uppmanas att förbättra sitt mekaniska inbrottsskydd, i första hand med fönsterlås. (Se tabellen över inbrottsvägar på Villaägarnas ovan nämnda hemsida.) Fler än 80% av inbrotten sker via fönster.

 

Antalet fullbordade inbrott får vi från länspolisen. Vissa felaktigheter kan finnas i underlaget genom felkodning, inbrott har rapporterats med fördröjning och därför inte kommit med vid rapporttillfället, stöld utan inbrott rapporterats som inbrott etc. Vi bedömer dock att siffrorna på det hela taget ska ge en bra bild av läget i olika områden och utvecklingen över tiden. Antalet villor/radhus per basområde har för Stockholms stad erhållits från USK (Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad). För områden utanför Stockholms stad är dock oftast data från Folk- och Bostadsräkningen 1990. Nybyggnationen per basområden utanför Stockholms stad finns därför inte med, varför vissa basområden i tabellen har för litet antalet villor/radhus. Nyckeltalen för inbrottsfrekvensen blir då för höga. Vi är tacksamma för påpekande om detta och uppgift om rätta antalet bostäder.

Villaägarnas arbetsgrupp har satt upp målet att inget Närpolisområde (NPO) respektive Polismästardistrikt (PMD) ska ha mer än ett visst antal fullbordade inbrott per 100 villor/radhus och förslag för lägenhetsinbrotten. Kraven är något olika. Se nedan.

 

Utvecklingen under januari – mars 2014 mot 2013 visar på en ökning av antalet fullbordade inbrott i villa/radhus, en viss ökning i lägenhet och en bra minskning av anmälda inbrott i källare/vind i flerfamiljshus. Nyckeltalen ligger kraftigt över målen för villa/radhus, lägenhet och över även för källare/vind. Följande är totalbilden i länet: