PixelImage

Inbrott i ABC 2014

Villaägarnas arbetsgrupp har satt upp målet att inget Närpolisområde (NPO) respektive Polismästardistrikt (PMD) ska ha mer än ett visst antal fullbordade inbrott per 100 villor/radhus och förslag för lägenhetsinbrotten. Kraven är något olika. Se nedan.

Utvecklingen under januari – augusti 2014 mot 2013 visar på en klar ökning av antalet fullbordade inbrott i villa/radhus och i lägenhet och en bra minskning av anmälda inbrott i källare/vind i flerfamiljshus. Nyckeltalen ligger kraftigt över målen för villa/radhus, lägenhet och över även för källare/vind. Följande är totalbilden i länet:

 Inbrott i: Villa Lägenhet Källare/vind Totalt
Jan-Aug 1704 1429 2584 5717
(Jan-Aug 2013) 1550 1214 2856 5620
Ändring +158 +215 -272 +97
Ändring %  +10 +18 -10 +2
Nyckeltal 1,05 0,32 0,55  
Mål 0,50 0,20 0,45