PixelImage

Grannsamverkan

Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Därigenom ökar också trivseln.

Detta uppnås genom ett socialt nätverk som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Att förändra attityder hos människor, att ta ställning för brottsoffren och att bry sig om sina medmänniskor är en grundlägggande tanke i Grannsamverkan. Grannsamverkan i ett bostadsområde betyder inte att det ska bildas medborgargarden!

Med polisen som motor i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i våra bostadsområden. Ett huvudkontaktombud och ett antal kontaktombud utses, var och en med ansvar för 10 - 12 hushåll i villaområdet. De boende engageras som medverkande i Grannsamverkan. Kontaktombudet är en länk mellan de boende och huvudkontaktombudet.

Tips - SSF, Stöldskyddsföreningen film
- så skyddar du dig mot inbrott

Det finns mycket du kan göra själv:

Följ inbrottsstatistiken 2018 Stockholm och Uppsala län

Tänk på att:

Stärk ditt mekaniska inbrottsskydd, speciellt med fönsterlås och låsbar hakregelspanjolett på altandörren. Då minskar risken för inbrott kraftigt. Det är också avskräckande att DNA-märka din stöldbegärliga egendom. 

Du kan också köpa en DNA-märksats med medlemsrabatt