PixelImage

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Idag finns bara en större väg när du ska passera staden eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, rakt genom Stockholm.

Ett arbete som pågått sedan 2006

Transportsystemet i regionen är sårbart på grund av att det bara finns en nord-sydlig förbindelse. Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel.

Projektet pågår sedan 2006. Aktuell information om Förbifart Stockholm hittar du på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/forbifartstockholm

Har du påverkats av Förbifart Stockholm? 

Hör av dig: region.abc@villaagarna.se