PixelImage

Villkor för auktioner

Villkor för auktioner

Var med i vår auktion och bjud på märkesvaror av bästa sort! Bud kan lämnas på webben eller via den kupong som du hittar i varje nummer av medlemsmagasinet Villaägaren.

Bud på webben

Varans startbud utgörs av leverantören angivet pris. Sedan sänks priset gradvis med vissa tidsintervaller till dess att någon klickar på KÖP. Intervallerna varierar från en auktion till en annan. Det rör sig dock om en snabb nedräkning, så det gäller att du är beredd. Den som först klickar på KÖP vinner auktionen.

Observera att du måste vara inloggad för att delta i auktionen. För att kunna logga in ska du vara medlem och skapa ett webbkonto. Läs mer om att skapa webbkonto.

Det gäller alltså att ha is i magen och vänta tills priset känns rätt men samtidigt måste du ropa in varan innan någon annan hinner före. 

På varje produktsida hittar du information om när just den produkten auktioneras ut.

Alla bud är bindande.

Bud via kupong

Kupong till aktuell auktion finns i varje nummer av medlemsmagasinet Villaägaren.

Inkomna kupongbud registreras som avgivna bud innan webbauktionen startar. Inga kupongbud tas emot efter att webbauktionen startat. Om inget högre bud lämnats under den pågående auktionen, vinner du auktionen när priset når den budnivå som du lämnat i budkupongen. Om du lagt exakt samma bud som andra personer, låter vi lotten avgöra.

Bestäm hur mycket du är beredd att satsa. Fyll i belopp, namn och adress på budkupongen och skicka den till oss, senast det datum som gäller för varje auktionsomgång.

Alla bud är bindande.

Avslutad auktion

I det fall du ropar in en vara meddelas du per brev. Resultaten visas inte officiellt. När du betalat varan, skickar vi den till dig, fraktfritt inom Sverige (fri frakt gäller inte till öar utan broförbindelse). Startpriser för budgivningen utgörs av det värde som angivits av respektive leverantör. Det är också inklusive eventuella fraktkostnader, om inget annat anges på produktinformationen för respektive vara.

Begränsningar

Anställda på Aller Custom Publishing/Villaägaren får inte delta i budgivningen. Anställda på Villaägarnas Riksförbund och dess dotterbolag får inte heller delta. Du måste ha fyllt 18 år för att delta i auktionen. Du måste också vara medlem i Villaägarna för att delta.

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt från det att du eller någon annan för din räkning (ej transportföretaget) har mottagit varan. Återlämnande av varan till oss, måste ske inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig.

Ifall du inom rätt tid meddelar oss att du ångrar ditt köp och återlämnar varan till oss, kommer vi att betala tillbaka vad du har betalat till oss. Om du lämnar tillbaka varan, vill vi att den ska vara i väsentligen oförändrat skick. Skulle en varas värdeminskning ha blivit större p.g.a. att du har hanterat varan i större omfattning än som har varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, ska du ersätta sådan värdeminskning.

Du ångrar ditt köp genom att kontakta oss. Om du så vill, kan du använda dig av Konsumentverkets ångerblankett, som du hittar här. Eventuella kostnader för att lämna tillbaka varan står du för.

Vart vänder jag mig?

Om du har några frågor, funderingar, vill ångra ett köp eller reklamera, vänd dig till:

Villaägarnas Riksförbund
Box 7118
19207 Sollentuna
Telefon: 010-750 01 00
E-post: info@villaagarna.se
Organisationsnummer: 802003-7118

Skulle du inte tycka som vi, kan du få saken prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 184, 101 23 Stockholm, eller allmän domstol.