PixelImage

Rumsventilation Flexit Roomie Dual WiFi

 
Värde: 10500 kr
Startdatum: 2017-11-30 13:00:00
Slutdatum: 2017-11-30 16:00:00
Leverantör: FlexitBalanserad ventilation med värmeåtervinning i separata rum. Två fläktar i rumsventilatorn säkerställer kontinuerlig balanserad till- och frånluft. Värmen återvinns från frånluften i en keramisk värmeåtervinnare, och ger tempererad luft. Filter stoppar föroreningar.

För att täcka en större yta kan flera rumsventilatorer sammankopplas via integrerad WiFi, och styras med app för Android/IOS. Detta ger en enkel installation och styrning, utan behov av kablar. Installationen av rumsventilatorn behöver inte utföras av elektriker, eftersom den levereras med monterad kabel och stickkontakt. Rumsventilatorn kan även styras via medföljande fjärrkontroll eller på integrerad styrpanel.

Under varma perioder kan rumsventilatorn ställas i ventilationsläge, som ger ventilation utan värmeåtervinning. Roomie Dual WiFi kan installeras i våtrum och har både filtervarning, fuktsensor och justerbar timerfunktion. Vid aktivering av fuktsensor kör båda fläktarna frånluft för snabbast möjliga forcering av fukten.

Rek. pris enl. leverantör: 10.500 kr